Hakemli Makaleler

Liste olarak incelemek için tıklayınız.

Sayı 104 / Geleceğe Uyumlu İklimlendirme Sistemleri
Sayı 103 / Sürdürülebilir Soğutma, Türkiye Soğutma Sektörü Durum Raporu
Sayı 102 / Yüksek Performanslı Bina Tasarımında Dijital Dönüşümün Yarattığı Fırsatlar
Sayı 101 / Soğutma Uygulamalarında Net Sıfır Hedefi İçin Yetkin Teknik Personelin Önemi
Sayı 100 / Ejektör Genleştiricili Soğutma Çevriminde Sıvı-Buhar Ayırıcı Verimliliğinin R134a, R1234yf Ve R1234ze(E) Soğutkanları için Farklı Çalışma Koşullarında Teorik Olarak İncelenmesi
Sayı 99 / Farklı Amaçlar için İmal Edilmiş Test Odalarının Çalışma Şartları ve Enerji Tüketimleri
Sayı 98 / Yeni Bir Kendinden Kademeli Buzdolabı Soğutma Çevriminin Termodinamik Analizi
Sayı 97 / Scroll ve Pistonlu Tip Soğutma Kompresörlerinin Kapasite ve Verimlerinin Çalışma Şartları ile Değişimi
Sayı 96 / Meyve ve Sebze Soğuk Odalarında Olgunlașma Isısı ve Taze Hava Yükünün Ampirik Bağıntılarla Hesaplanması
Sayı 95 / İklimlendirme Sistemlerinde 3B Eklemeli Üretim Uygulamaları
Sayı 94 / Bina Enerji Tüketiminin Bina Enerji Analizi Programları ile Hesaplanması
Sayı 93 / Evaporatif Soğutucu Tasarımı
Sayı 92 / Kapalı Çevrim Bir Soğutma Kulesinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi
Sayı 91 / Isı Geri Kazanım Cihazlarında Farklı Tipte Isı Değiştirici Kullanımının İncelenmesi
Sayı 90 / Kontrollü Atmosfere Sahip Soğuk Hava Deposu Tasarımında Fotovoltaik Panel Desteğinin İncelenmesi
Sayı 89 / İklimlendirme Sistemlerinde Evaporatif Soğutma Uygulamaları
Sayı 88 / Eskişehir İlinde R744 Soğutucu Akışkanlı İki Buharlaştırıcılı Bir Soğuk Hava Deposu Tasarımı
Sayı 88 / Amonyak – Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Çevriminin Termodinamik Analizi ve Isı Değiştirici Performanslarının Etkisi
Sayı 87 / Ticari Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Yöntemleri
Sayı 86 / Soğutma Çevrimlerinin Enerji Verimliliği Yönünden İrdelenmesi
Sayı 85 / Nem Alma Malzeme Kaplamalı Isı Değiștiriciler ve Sistem Performansı Değerlendirmeleri
Sayı 84 / Isı Yalıtım Uygulamalarında Isı Köprüsü Etkisinin Nümerik Olarak İncelenmesi
Sayı 83 / Bir Endüstri Tesisinde, Enerji Risk Analiz ve Yönetimi – ISO 50001 Bakışıyla Bir Çalışma Örneği
Sayı 82 / Klima Cihazı Üfleme Çıkış Açısının Isıl Konfor Üzerindeki Etkisinin Nümerik Olarak İncelenmesi
Sayı 81 / Yüksek Enerji Verimliliğine Sahip Bina Uygulamaları
Sayı 80 / Termodinamik ve Türkiye Bölgesel Yaşam Süreci Tahmini
Sayı 79 / Standart Soğutma Çevrimi için Optimum Soğutkanın Lee Kesler Hal Denklemi ile Belirlenmesi
Sayı 78 / Soğutma Yüküne Bağlı Olarak Set Sıcaklığı Değişen Hava Soğutmalı Su Grubunun Performansının Deneysel İncelenmesi
Sayı 77 / Toplu Kullanım Alanlarında Evaporatif Soğutma Teknolojileri- Örnek Bir Uygulama
Sayı 76 / Atık Su Kaynaklı Isı Pompası Sistemlerinde Kullanılan Isı Değiştiricilerinin Analizi
Sayı 75 / Soğuk Oda Cihazlarında R404a Yerine R442a Soğutucu Akışkanının Kullanılmasının Teorik Olarak İncelenmesi
Sayı 74 / Dikey Tip İçecek Soğutucusunun Performansının Sayısal İncelenmesi
Sayı 73 / Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Sayı 72 / Bir Split Klima Dış Ünitesinin Akış Yapısının Deneysel İncelenmesi
Sayı 71 / Atık Su Kaynaklı Isı Pompasının Akdeniz İkliminde Kullanılabilirliğinin Deneysel Performans Analizi
Sayı 70 / Soğutma Çevrimlerinde Yeni Soğutucu Akışkan Alternatiflerinin Kullanımının Termodinamiksel Olarak İncelenmesi
Sayı 69 / Isı Değiştiricilerde Kireç Oluşumu ve Bunu Etkileyen Parametrelerin Araştırılması
Sayı 68 / Düşük Küresel Isınma Potansiyeline Sahip Soğutucu Akışkanların Soğutma Uygulamalarındaki Kullanımının Değerlendirilmesi
Sayı 67 / Düşük Küresel Isınma Potansiyeline Sahip Soğutucu Akışkanların Soğutma Uygulamalarındaki Kullanımının Değerlendirilmesi
Sayı 66 / Absorbsiyonlu Isı Yükselticileri ve Bir Endüstriyel Uygulama
Sayı 66 / Düşük Küresel Isınma Potansiyeline Sahip Soğutucu Akışkanların Soğutma Uygulamalarındaki Kullanımının Değerlendirilmesi
Sayı 65 / Hastanelerde Hijyenik Ortamlarda İç Hava Kalitesinin Araştırılması ve Modellenmesi (Antalya Örneği)
Sayı 65 / Bir Endüstriyel Soğutma Eğitim Setinde Enerji Analizleri için Yazılım-Donanım Desteği Oluşturulması
Sayı 64 / Günışığı Aydınlatma Sistemlerinin Teknik ve Ekonomik Değerlendirmesi
Sayı 63 / Serbest Pistonlu Bir Stirling Soğutucunun Performans Analizinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Sayı 63 / Güneş Enerjisi Destekli Isıtma ve Absorpsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Teorik İncelemesi
Sayı 63 / Bir Endüstriyel Tesisteki PVC Kalıp Soğutma Sisteminin Enerji Analizi ve İyileştirilmesi
Sayı 62 / Boru İçi Yoğuşma Korelasyonlarının Karşılaştırılması
Sayı 62 / Bir Endüstriyel Tesisteki PVC Kalıp Soğutma Sisteminin Enerji Analizi ve İyileştirilmesi
Sayı 61 / Levha Kanatlı Borulu Tipli Bir Buharlaştırıcının Isıl Davranışının Entalpik Tünelinde Deneysel Olarak İncelenmesi
Sayı 61 / Süpermarket Soğutma Sistemleri ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Amaçlı İzmir`de Bir Süpermarket Soğutma Sisteminin İncelenmesi
Sayı 60 / Güneş Enerji Destekli Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik İncelemesi
Sayı 59 / Bina Enerji Yazılımları ve Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Bir Yazılım
Sayı 58 / LiCl-Su Çiftiyle Çalışan Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi
Sayı 58 / Türkiye’nin İlleri için Soğutma Tasarım Sıcaklıklarının Tespiti
Sayı 57 / Toprak Kaynaklı Isı Pompası ile Güneş Enerjisi Destekli Bir Pilot Tesiste Kurutma ve İklimlendirme Uygulamaları
Sayı 56 / Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü Yöntemi-Split Klima İç Ünitesi Örneği
Sayı 56 / Enerji Depolama Sistemlerinde Değişken Hızlı Kompresör Kullanımının Deneysel İncelenmesi
Sayı 56 / NH3-H2O Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi
Sayı 54 / Soğutma Kompresörlerinin Güneş Enerjisiyle Çalıştırılması İçin Şebeke Bağlantılı İnvertör Tasarımı
Sayı 51-53 / Adsorpsiyonlu Chillerlerde Kullanılabilecek Adsorbent-Adsorbat Çiftlerinin Özellikleri Ve Çevrim Performanslarının İncelenmesi

Welcome Back!

Aşağıdaki alandan giriş yapın

Yeni Hesap Oluştur!

Formu doldurun

Retrieve your password

Şifre Sıfırlamak için Email veya Kullanıcı adınızı girin!

Add New Playlist